เข้าชม

850 บาท / คืน

Standard Room

เข้าชม

1,200 บาท / คืน

Suite Room

เข้าชม

1,200 บาท / คืน

Paradise Room

เข้าชม

1,600 บาท / คืน

Friendly Room

เข้าชม

2,600 บาท / คืน

Big Paradise Room

^